Misyon

Topluma kaliteli ve sağlıklı ürün sunmak.

Tüm faaliyetlerimizde çevreye duyarlı olmak .

İş sağlığı ve güvenliğine önem vererek çalışmak.

Devlete karşı yükümlülüklerimizi mevcut mevzuatlara uygun bir şekilde eksiksiz olarak yerine getirmek.